GreekEnglish (United Kingdom)
Πτυχιακή Εργασία

Γενικά

1. Κατά τη διάρκεια του Ζ΄ ή και Η΄ εξαμήνου οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να αναλάβουν προαιρετικά την εκπόνηση πτυχιακή εργασία σε αντικείμενα συναφή με τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια επιλέξει να εκπονήσει πτυχιακή εργασία, τότε αυτή αντικαθιστά δύο (2) επιλεγόμενα μαθήματα του Ζ ή του Η εξαμήνου (46 μαθήματα+Πτυχιακή). Σε περίπτωση μη εκπόνησης πτυχιακής εργασίας ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να εγγραφεί σε δύο (2) επιπλέον μαθήματα, ώστε ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων να είναι 48.

2. Για το θέμα της πτυχιακής εργασίας ο/η φοιτητής/τρια έρχεται σε συμφωνία με μέλος ΔEΠ του Τμήματος που διδάσκει το αντικείμενο στο οποίο εμπίπτει το θέμα της, κατά τον μήνα Μάιο του Στ΄ εξαμήνου.

3. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται ατομικά ή και συνεργατικά και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός ζητήματος. Τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Ολοκληρώνεται το αργότερο σε ένα έτος, ενώ κατατίθεται και βαθμολογείται κατά τη διάρκεια του Η΄ εξαμήνου. Εργασία που περατώνεται κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, παραδίδεται το αργότερο ως τις 15 Σεπτεμβρίου.

4. Εφόσον η πτυχιακή εργασία έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, η επίβλεψή της μπορεί να γίνεται από δύο διδάσκοντες των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον είναι μέλος ΔEΠ του Τμήματος.

5. Κάθε διδάσκων μπορεί να επιβλέπει μέχρι δώδεκα (12) πτυχιακές εργασίες ετησίως.

 

Αξιολόγηση

1. Η αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται με βάση την πληρότητα του περιεχομένου της, το βαθμό ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του θέματος, τη βιβλιογραφική της τεκμηρίωση.

2. Ο επιβλέπων βαθμολογεί την εργασία και υποβάλλει τη βαθμολογία στη Γραμματεία μέσω ειδικού εντύπου.

 

Οδηγίες συγγραφής

1. Η πτυχιακή εργασία εκτείνεται σε εύρος 8000 - 15000 λέξεων (εξαιρουμένων των παραρτημάτων).

2. Η πτυχιακή εργασία παραδίδεται στον επιβλέποντα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, η οποία κατατίθεται και στο αντίστοιχο Εργαστήριο του Τμήματος.

 

Ειδικότερα

1. Η πτυχιακή εργασία είναι ένα επιστημονικό κείμενο και θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως προς τη γλώσσα και το ύφος από λιτότητα, ακρίβεια και σαφήνεια.

2. Στην περίληψη θα πρέπει να δίνεται μία ολοκληρωμένη, σαφής και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της εργασίας.

3. Το κύριο μέρος της εργασίας μπορεί ενδεικτικά να αποτελείται από:

(α) το πρώτο τμήμα, το οποίο αποτελεί και την εισαγωγή στο υπό εξέταση θέμα. Στα πλαίσια της εισαγωγής εξηγείται η γενική φύση του θέματος και οι λόγοι που οδήγησαν στην εκπόνηση της εργασίας, παρουσιάζεται βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος, σκιαγραφείται σε γενικές γραμμές η εργασία και αναφέρεται η διάρθρωση των κεφαλαίων που ακολουθούν

(β) το δεύτερο τμήμα, στο οποίο παρουσιάζεται η μεθοδολογία πραγμάτευσης του θέματος

(γ) το τρίτο τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει την παρουσίαση των ευρημάτων, και

(δ) το τέταρτο τμήμα στο οποίο γίνεται προσπάθεια συζήτησης και ερμηνείας των ευρημάτων και παρουσίαση συμπερασμάτων. Στο τέλος είναι χρήσιμο να επιχειρούνται εισηγήσεις για την παραπέρα μελέτη θεμάτων που αποτελούν φυσική συνέχεια αυτών που μελετήθηκαν ή θεμάτων που δεν μελετήθηκαν επαρκώς.

 

Δομή του κειμένου

Το τεύχος της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά σειρά τα ακόλουθα:

Σελίδα τίτλου

Περίληψη (ως μία σελίδα)

Περιεχόμενα

Πίνακα συμβόλων και εννοιών - Συντομογραφίες

Κύριο μέρος της εργασίας

Βιβλιογραφία

Παραρτήματα

 

Προαιρετικά μπορεί να περιλαμβάνει:

Ευχαριστίες

Περίληψη και σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ε.Ε.

Κατάλογο σχημάτων

Κατάλογο πινάκων

 

Ενδεικτικές τεχνικές οδηγίες για την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας

Η δακτυλογράφηση θα πρέπει να γίνει σε πλαίσιο 16x24.7cm με τα ακόλουθα περιθώρια: άνω 2.5cm, κάτω 2.5cm, αριστερό 2.5cm και δεξιό 2.5cm.

Το μέγεθος των χαρακτήρων του κειμένου θα πρέπει να είναι 12pt, η γραμματοσειρά Times New Roman ή Arial Greek και το διάστιχο 1.5.

Οι παράγραφοι θα πρέπει να αρχίζουν με εσοχή 0.5cm.

Το κείμενο να είναι στοιχισμένο πλήρως (αριστερή και δεξιά στοίχιση).

Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να αρχίζει από νέα μονή σελίδα. Οι τίτλοι των κεφαλαίων θα πρέπει να αριθμούνται, να στοιχίζονται αριστερά και να γράφονται με κεφαλαία έντονα γράμματα μεγέθους 14pt.

Οι τίτλοι των υποκεφαλαίων θα πρέπει ομοίως να αριθμούνται και να στοιχίζονται αριστερά, και να διαχωρίζονται με δύο κενές γραμμές από το κείμενο που προηγείται και μία από το κείμενο που έπεται. Γράφονται με πεζά έντονα γράμματα μεγέθους 12pt.

Οι τίτλοι τρίτης τάξης θα πρέπει να αριθμούνται και να στοιχίζονται αριστερά, να διαχωρίζονται με μία κενή γραμμή από το κείμενο που προηγείται και με μία από το κείμενο που έπεται. Γράφονται με πεζά έντονα και πλάγια γράμματα μεγέθους 12pt.

Η αρίθμηση των εξισώσεων (όπου υπάρχουν) θα πρέπει να γίνεται κατά κεφάλαιο.

Οι πίνακες θα πρέπει να παρατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την πρώτη αναφορά τους στο κείμενο και να διαχωρίζονται από αυτό με μία κενή γραμμή. H αναφορά να ξεκινά με τη λέξη “Πίνακας” στο κέντρο του πλαισίου του πίνακα και να ακολουθείται από τον αριθμό και τον τίτλο τον πίνακα. Η αρίθμηση των πινάκων θα πρέπει να γίνεται κατά κεφάλαιο. Αν ένας πίνακας ξεπερνά σε μήκος τη μία σελίδα, οι τίτλοι των στηλών να επαναλαμβάνονται στην αρχή της επόμενης σελίδας.

Όλα τα σχήματα θα πρέπει να περιέχονται στο πλαίσιο των 16x24.7cm, να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πρώτη αναφορά τους στο κείμενο και να διαχωρίζονται από αυτό με μία κενή γραμμή. Οι υπότιτλοί τους θα πρέπει να στοιχίζονται πλήρως στο μέσο της σελίδας και να αρχίζουν με τη λέξη “Σχήμα” και τον αντίστοιχο αριθμό. Η αρίθμηση των σχημάτων θα πρέπει να γίνεται κατά κεφάλαιο.

Η σχεδίαση των σχημάτων, των διαγραμμάτων και των χαρτών προτείνεται να γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού.

Οι βιβλιογραφικές αναφορές προτείνεται να ακολουθούν το διεθνές πρότυπο APA (American Psychological Association, 5th edition). Επισημαίνονται στο σώμα του κειμένου με το επώνυμο του/των συγγραφέα/ων και τη χρονολογία έκδοσης όπως (Winn, 2003) ή (Merrill & Reiser, 1994). Άρθρα με τρεις ή περισσότερους συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρονται ως (Jonassen et al., 2003) ή (Ιωάννου κ.ά., 2005). Αναφορές περισσότερες της μιας αναφέρονται ως (Papert, 1990; Halloun, 2006). Οι αναφορές διατάσσονται στο τέλος της πτυχιακής εργασίας με αλφαβητική σειρά προτάσσοντας τις ξενόγλωσσες. Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι αναφορές εμπεριέχονται στο βασικό σώμα του κειμένου και αντίστροφα. Η λίστα των αναφορών πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, με πλήρη στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών των τόμων και των σελίδων.

 

Εξώφυλλο - Βιβλιοδεσία

Κάθε πτυχιακή εργασία υποβάλλεται βιβλιοδετημένη σε τεύχος διαστάσεων Α4 (21x29.7cm), εκτός εάν η ιδιαιτερότητα του θέματος δεν το επιτρέπει. Το εξώφυλλο είναι από χαρτόνι. Προτείνεται η βιβλιοδέτηση να γίνεται με θερμοκόλληση.