ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ /ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πληροφορίες:   κ.Παπαδοπούλου Σμαράγδα

Τηλέφωνο:                        +30 2651005730

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: smpapado@uoi.gr

 

Διδάσκουσα: Σμαράγδα Παπαδοπούλου

Ακαδημαϊκό έτος: 2020-2021

Προπτυχιακά Μαθήματα (εξ αποστάσεως μέσω Ms Teams λόγω covd 19 και μεγάλου αριθμού φοιτητών για τα συγκεκριμένα μαθήματα)

·       ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ-Ms TEAMS

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ:    sh5yzh7
·       ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Γ ‘ εξαμήνου και άνω) :  rsz7bpw

·       Η ύλη των  μαθημάτων και πληροφορίες για το μάθημα στο e course χωρίς κλειδί. Θα βγαίνουν ανακοινώσεις και στο περιβάλλον της πλατφόρμας Ms Teams.

 

ΏΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ:

·       Η διδάσκουσα θα δέχεται ερωτήσεις και θα έχει συνεργασία με τους φοιτητές για τα μαθήματα Τετάρτη 5-9 μ.μ. Ειδικότερα:

·       5-6.30μ.μ.  για το υποχρεωτικό μάθημα

·       και για το επιλεγόμενο  μάθημα 7.30-9.00  μ.μ.  στους αντίστοιχους κωδικούς διδασκαλίας των μαθημάτων.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.