Ανακοίνωση για το μάθημα “Εισαγωγή στον Νεοελληνικό Λόγο”

Το μάθημα “Εισαγωγή στον Νεοελληνικό Λόγο” θα πραγματοποιηθεί από απόσταση μέσω της πλατφόρμας Ms Teams. Ο κωδικός είναι bd0wsrf. Το μάθημα ξεκινά την Πέμπτη, 8/10/2020, και ώρα 17:30.