ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ

Το μάθημα «Φιλαναγνωσία» που προσφέρεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των Επιστημών Αγωγής (Ειδίκευση: «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός») θα διεξάγεται από απόσταση μέσω της πλατφόρμας MS Teams (κωδικός: xggc4ft). Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και ώρα 14.30-17.30.