Ειδοποίηση ακαδημαϊκού συμβούλου

Οι φοιτητές/τριες με τους κωδικούς  9259, 9317, 9389, 9337, 9294  μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω email με την ακαδημαϊκή σύμβουλο τους Αναστασία Κωστούλα για θέματα που αφορούν τη φοίτηση τους στο ΠΤΔΕ. Η ακαδημαϊκή σύμβουλος Αναστασία Κωστούλα