ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2020-2021

Για την εξέταση του μαθήματος ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ απ΄το Βιβλίο Η ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΚΔ> ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ) διαβάζουμε με κριτική ανάγνωση τις  σελίδες: σσ. 17-34, σσ. 35-46,ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 53-99. (ΟΧΙ ΑΠΟ ΜΝΗΜΗΣ ). Μελετάμε όλη την βοηθητική ύλη στο Ms TEAMS Περισσότερα, …