έξτρα Εργαστηριακό Μάθημα

Το τελευταίο Εργαστήριο πριν την έναρξη των Εξετάσεων στο μάθημα ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 18.1.2021 ώρα 5.30, με προαιρετική συμμετοχή των Φοιτητών και Φοιτητριών. “Εάν πιστεύεις πως η Παιδεία είναι ακριβή, τότε δοκίμασε το κόστος της Άγνοιας” D. Bok

Σας ευχαριστώ,

Η διδάσκουσα,

Ελένη Καρασαββίδου