ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020-2021 Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν παραδοθεί εγκαίρως από τις εταιρείες ταχυμεταφοράς  τα συγγράμματα είμαστε υποχρεωμένοι να μετακινήσουμε κατά  μια εβδομάδα την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020-2021 του Τμήματος. Με δεδομένο Περισσότερα, …

Ενημέρωση για τα εξεταζόμενα μαθήματα της κ. Ταμίσογλου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες οι οποίες προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση των κάτωθι μαθημάτων: ΔΕΕ 509 Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας ΔΕΥ063 Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος ΔΕΕ804 Σχολική Πρακτική ΙΙ ότι την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 θα Περισσότερα, …