ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Καλημέρα και Καλή Χρονιά!

Έχουν δημιουργηθεί ΟΜΑΔΕΣ και ΚΩΔΙΚΟΙ αποκλειστικά για τις εξετάσεις σας και έχουν αναρτηθεί στα ecourses, στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

 

Στο ecourse είναι ανηρτημένα από το Δεκέμβριο, η ύλη (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), και ψηφιοποιημένο το υλικό που θα διαβάσετε.

 

Λεπτομέρειες σε σχέση με το χρόνο που θα συνδεθείτε με τους συναδέλφους σας στη σύσκεψη (meeting) των εξετάσεων που θα συγκαλέσω, είναι επίσης ανηρτημένα στο e course.

 

Ειδικά για την Εισαγωγή στην Ιστορική Εκπαίδευση, έχουν δημιουργηθεί τρεις ομάδες με ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ:
η πρώτη μέχρι και αριθμό μητρώου 9225

η δεύτερη μέχρι και αριθμό μητρώου 9343

η τρίτη μέχρι και αριθμό μητρώου 9452

Γι αυτό και στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του ecourse έχουν αναρτηθεί τρία ξεχωριστά αρχεία με οδηγίες

Τέλος, ενώ για τα μαθήματα Διδακτικής της Ιστορίας, Μουσείου και Ιστορίας και Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, το διαγώνισμα θα είναι ένας συνδυασμός ερωτήσεων σύντομης απάντησης και ανάπτυξης, ειδικά για την Εισαγωγή στην Ιστορική Εκπαίδευση θα υπάρχουν δύο ερωτήσεις ανάπτυξης με ΑΥΣΤΗΡΑ καθορισμένο τον αριθμό των λέξεων.

Κάθε Επιτυχία!

Ε Αποστολίδου