ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΝΕΟ: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο νέος κωδικός για την εξέταση του μαθήματος είναι 3t20c80. Όλα τα υπόλοιπα παραμένουν ίδια. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξεταστικής (1/2/2021)
Η διδάσκουσα,
Σμαράγδα Παπαδοπούλου