Εξέταση μαθήματος _Εικαστική Αγωγή & Διδακτική της Τέχνης Ια

Εικαστική Αγωγή και Διδακτική της Τέχνης Ια

Εργασίες
Για την αποστολή των εργασιών σας,  παρακαλώ  δημιουργήστε ένα αρχείο στο google drive και
στείλετε τον σύνδεσμο στο e-mail μου (egodou@uoi.gr), με το όνομα  και τον Αριθμό Μητρώου σας
από  01/02/21 μέχρι 07/02/21.

 

Γραπτή εξέταση
Η  γραπτή εξέταση στο μάθημα   «Εικαστική Αγωγή και Διδακτική της Τέχνης Ια»  θα πραγματοποιηθεί  στις 04/02/2021,  10:00 – 11:00  στην ψηφιακή τάξη εξέτασης μέσω Μs-teams, με κωδικό  xqynm7i

 

Πληροφορίες σχετικά με την εξέταση του μαθήματος βρίσκονται  στο e-course του μαθήματος.

Η διδάσκουσα
Ελένη Γκοντού