Πρακτικές Ασκήσεις

Προς τους φοιτητές των Στ’ και Η’ εξαμήνων

Σας ενημερώνουμε ότι την προσεχή Τετάρτη, 7 Απριλίου, θα ξεκινήσει ο κύκλος των Πρακτικών Ασκήσεων.

Η πρώτη διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα (7.4.2021) και ώρα 09:00.

Θα διδαχθεί Γλώσσα Ε’ Δημοτικού και συγκεκριμένα η ενότητα “Παιγνίδια” .

Παρακαλείστε να συνδεθείτε με τον διαδικτυακό χώρο της Πρακτικής Άσκησης στην πλατφόρμα MS Teams, με κωδικό εισόδου:

kmgsvfh 

Η παρακολούθηση των δειγματικών διδασκαλιών είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

Η Επιτροπή Πρακτικών Ασκήσεων