ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Οι φοιτητές/τριες με Α.Μ.

8855, 9086, 8898, 9044, 8941, 9128, 9030, 8874, 8902, 8939, 9032, 8948, 8971, 8940, 9102, 8956, 9095, 8896, 8883, 9076, 9061, 8920, 9117, 8854

καλούνται σε συνάντηση με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο τη Δευτέρα 24 Μαΐου και ώρα 12:00. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα Ms Teams (κωδικός ομάδας: 2dtkpp6).

Ανδρέας Μπρούζος