Εξετάσεις Ψυχολογία της Εφηβείας- Ενημέρωση

Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν στο μάθημα “Ψυχολογία της εφηβείας: Ανάπτυξη και ανθεκτικότητα” να μελετήσουν τις σχετικές πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στο e-course και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες.
Η διδάσκουσα,
Ναυσικά Αντωνιάδου