ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
1.Ύλη για το μάθημα με κριτική ανάγνωση στο μάθημα
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ
Διδάσκουσα: Παπαδοπούλου Σμαράγδα
Αρχαίες ελληνικές τραγωδίες σε διασκευή για παιδιά: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ: 15-28
Αισχύλου ΠΕΡΣΕΣ
σελ 39-60 με κεφ. 3 γλωσσικές δραστηριότητες δημιουργικής αλληλεπίδρασης με τα διασκευασμένα κείμενα των τραγωδιών σς. 153—162.
Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ
Σελ. 99-114 με κεφ. 3 γλωσσικές δραστηριότητες δημιουργικής αλληλεπίδρασης με τα διασκευασμένα κείμενα των τραγωδιών, σς183-186.
Και
Σοφοκλή ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
Σελ. 141-150 με κεφ. 3 γλωσσικές δραστηριότητες δημιουργικής αλληλεπίδρασης με τα διασκευασμένα κείμενα των τραγωδιών σς. 151 και 211-217.
• Αν δηλώσατε άλλο σύγγραμμα δημιουργική ανάγνωση για όλο το λογοτεχνικό μέρος και κατασκευή σεναρίου, διαλόγων –σκηνών.

Οι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα
θα εξεταστούν στον κωδικό dlgwfc4
Ms TEAMSπροφορικά με ανοικτή κάμερα σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος εξεταστικής για ημέρα και ώρα εξέτασης. (18/6/21).

2.
Για ο,τιδήποτε χρειαστεί και στη εξέταση των άλλων μαθημάτων από το e-course
ΔΗΛΑΔΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ και
Τεχνικές Αφηγηματικού ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ισχύει ο ίδιος κωδικός .

Η διδάσκουσα

Σμαράγδα Παπαδοπούλου