ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Παρασκευή 25/6/21 θα παρουσιάσουν τις διπλωματικές τους εργασίες οι φοιτήτριες του ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» στην κατεύθυνση Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός ως εξής :
Υποψήφια:
Δήμητρα Σαμλίδου, ώρα 10.30 πμ.
ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τριμελής εξεταστική επιτροπή:
Παπαδοπούλου Σμαράγδα, (επιβλέπουσα)
Καψάλης Γεώργιος και Καθάριου Κλεοπάτρα.
Και
Σοκορέλη Ελένη, ώρα 12.00 π.μ.
ΘΕΜΑ:
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ (Proactive Theatre): Μια πρόταση διαδραστικού θεάτρου για τη γλωσσική έκφραση σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
Τριμελής εξεταστική επιτροπή:
Παπαδοπούλου Σμαράγδα, (επιβλέπουσα)
Στιβανάκη Ευανθία και Καμαρούδης Σταύρος.
ΚΩΔΙΚΟΣ Ms TEAMS
ghg197t