ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 9/9/2021

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ :
Ms Teams onj4sz4
Όλα τα μαθήματα θα εξεταστούν στο Ms TEAMS , παρακαλώ να παρακολουθείτε και τις ανακοινώσεις στο e course λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος. Δεν πρέπει να ανεβάσετε απαντήσεις γραπτές στο e course. Την ημέρα εξέτασης θα σας εξηγήσω και θα βγει ανακοίνωση για την αποστολή γραπτών απαντήσεων στο μάθημα 1. Τα υπόλοιπα θα εξεταστούν προφορικά και σύμφωνα με την συμμετοχή που θα υπάρξει.
1). ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Πέμπτη 9/9 Παπαδοπούλου Διδακτική της Γλώσσας ΙΙ– Πρακτική Άσκηση Ζ (Υ) ΔΕΥ017
09:00- 11:00 : Γραπτά
με ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στο Ms TEAMS – όχι απαντήσεις στο e course.
Στο e course θα δοθεί η ενημέρωση για την ταυτοποίηση στο Ms TEAMS και το θέμα : ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ-ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ και θα αναρτηθεί και στο Ms TEAMS και στο e course (επικουρικά) . Κυρίως θα επικοινωνήσουμε όμως από το  Ms TEAMS.
Σημαντική λεπτομέρεια: Οι απαντήσεις στα θέματα θα πρέπει να απαντηθούν με e mail σε ηλεκτρονική διεύθυνση στο E mail: exetastiki2021@gmail.com που θα σας κοινοποιηθεί στο Ms TEAMS και στο e course την ημέρα εξέτασης.
2). ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ Πέμπτη 9/9 Παπαδοπούλου
Τεχνικές Αφηγηματικού Λόγου στην Εκπαιδευτική ΠράξηΓ (Ε) ΔΕΕ188
11:30- 14:00 Προφορική Teams
3) . ΤΡΙΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Πέμπτη 9/9 Παπαδοπούλου
Γλωσσική Έκφραση στην Παιδαγωγική του Θεάτρου Δ (Ε) ΔΕΕ409
15:00- 17:30 Προφορική Teams
Καλή επιτυχία