Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών

Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών των:

κ. Χάσκου Ευδοξία, κ. Γκορτζής Ελευθέριος, κ. Σούλη Γλυκερία, κ. Πετρακίδου Χριστίνα, κ. Γκίζα Αφροδίτη

Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών