ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Εκπαίδευση και Κοινωνία: Θεωρίες και Πρακτικές

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ