Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021_Μουσική Αγωγή

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που συμμετέχουν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου στο μάθημα ”Μουσική Αγωγή”, παρακαλούνται να δούνε τις λεπτομέρειες για την εξέταση που είναι αναρτημένες στο e-course του μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Δρ. Ειρήνη Νικολάου