ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ_ΑΘΛΗΤΩΝ_ΣΤΗΝ_ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ_2021 (1)