Χορευτική Ομάδα Π.Τ.Δ.Ε. – Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Έναρξη μαθημάτων της Χορευτικής Ομάδας του Π.Τ.Δ.Ε. – Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παρακαλώ δηλώστε τη συμμετοχή σας στο Περισσότερα, …