Πρακτική Άσκηση για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου

Καλούνται οι φοιτήτριες/τές που επιθυμούν να εκπονήσουν την πρακτική άσκηση του Ζ’ εξαμήνου * να υποβάλουν αίτηση από 01/11/2021 (09:00) έως και 04/11/2021 (23:00) στο Σύστημα Δήλωσης Πρακτικών Ασκήσεων (https://pms.ptde.uoi.gr). Πρόκειται για την πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι φοιτήτριες/τές του Περισσότερα, …