Πρακτική Άσκηση για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου

Καλούνται οι φοιτήτριες/τές που επιθυμούν να εκπονήσουν την πρακτική άσκηση του Ε’ εξαμήνου να υποβάλουν αίτηση από 05/11/2021 (09:00) έως και 09/11/2021 (23:00) στο Σύστημα Δήλωσης Πρακτικών Ασκήσεων (https://pms.ptde.uoi.gr). Πρόκειται για την πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι φοιτήτριες/τές του Παιδαγωγικού Τμήματος Περισσότερα, …