Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π.,  Ε.Ε.Π και Ε.Τ.Ε.Π. (τακτικού –αναπληρωματικού) στη Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π.,  Ε.Ε.Π και Ε.Τ.Ε.Π. (τακτικού –αναπληρωματικού) στη Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π και Ε.Τ.Ε.Π. (τακτικού–αναπληρωματικού) στη Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διεξαχθούν τη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021, από ώρα  09:00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ

Οι εκλογές θα γίνουν με ηλεκτρονική ψηφοφορία με το σύστημα “ΖΕΥΣ”.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΠΤΔΕ

Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης

Καθηγητής