Υποστηρίξεις διπλωματικών εργασιών ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ Στις 27/1/2022 –13.00 μ.μ., ημέρα Πέμπτη – ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. του Τμήματός μας κ.  Κουτρούδης Ιωάννης θα υποστηρίξει την διπλωματική εργασία με θέμα: “Οικογένεια και Οικογενειακές σχέσεις Περισσότερα, …