ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜ.ΜΑΘΗΣΗ (ΦΥΛΑΚΤΑΚΙΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΤΑΚΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ημερομηνία εξέτασης 28/1/2022 Τελική ενημέρωση προς όλους τους εγγεγραμμένους προς εξέταση φοιτητές για την στο μάθημα «Γραμματισμός Υγείας & Βιωματική Μάθηση»: α) Οι εξετάσεις θα γίνουν με ανοιχτά βιβλία και για τα δύο συγγράμματα. β) Περισσότερα, …