ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στο “ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΤΑΚΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ημερομηνία εξέτασης 28/1/2022” Τελική ενημέρωση προς όλους τους εγγεγραμμένους προς εξέταση φοιτητές  στο μάθημα «Γραμματισμός Υγείας & Βιωματική Μάθηση»: α) Οι εξετάσεις θα γίνουν με ανοιχτά βιβλία και για τα δύο συγγράμματα. Περισσότερα, …