ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στο “ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΤΑΚΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ημερομηνία εξέτασης 28/1/2022”
Τελική ενημέρωση προς όλους τους εγγεγραμμένους προς εξέταση φοιτητές  στο μάθημα «Γραμματισμός Υγείας & Βιωματική Μάθηση»:
α) Οι εξετάσεις θα γίνουν με ανοιχτά βιβλία και για τα δύο συγγράμματα.
β) Τα βιβλία στα οποία θα εξεταστείτε είναι:
i) Η γλώσσα του πόνου
ή
ii) Σχεδιασμός προγραμμάτων αγωγής υγείας
αναλόγως με το ποιο σύγγραμμα δηλώσατε στο ΕΥΔΟΞΟΣ

γ) Την ημέρα της εξέτασης θα σας δοθούν δύο ομάδες θεμάτων, Α και Β φύλλα

και θα πρέπει να επιλέξετε τη μία από τις δύο ομάδες σύμφωνα με το σύγγραμμα της επιλογής σας στον ΕΥΔΟΞΟ.
Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να παραδώσουν προσθετική εργασία δε δεσμεύονται από το βιβλίο το οποίο έχουν επιλέξει. Η προσθετική εργασία παραδίδεται μέσα στο γραπτό σας και σε ηλεκτρονική αλληλογραφία που θα σας ανακοινωθεί την ημέρα και ώρα εξέτασης στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων(exetastiki2021@gmail.com).

Όσοι θα εξεταστείτε στο σύγγραμμα ΣΧΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ παρακαλούνται να προσέλθουν στο αμφιθέατρο ισογείου (ανοιχτάβιβλία και με όποιες σημειώσεις θέλετε-κλειστά κινητά)

Όσοι θα εξεταστείτε στο σύγγραμμα Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ (ανοιχτάβιβλία και με όποιες σημειώσεις θέλετε-κλειστά κινητά),
καλούνται να προσέλθουν στο αμφιθέατρο πρώτου για να αποφύγουμε συνωστισμό με όσους θα δώσουν το άλλο σύγγραμμα
δ) Για πρόσθετη ενημέρωσή σας μπορείτε να ανατρέξετε στις σημειώσεις στο e-course και στο διδακτικό υλικό στο Teams
ε) Η ύλη για τα δύο συγγράμματα είναι η εξής
i) Από το σύγγραμμα-προτεινόμενο βιβλίο ΕΥΔΟΞΟΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ, (εκδ. ΑΡΜΟΣ)
Συγγραφέας : Σμαράγδα Παπαδοπούλου Προτείνεται Κριτική ανάγνωση των σελίδων
27-31 (4 σελίδες)
40-74 (34 σελίδες)
274-281 (6 σελίδες)
287-298 (11 σελίδες)
ΣΥΝΟΛΟ: 51 σελίδες –
Οι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΒΙΒΛΙΑ για το συγκεκριμένο σύγγραμμα
ii) Από το σύγγραμμα-προτεινόμενο βιβλίο ΕΥΔΟΞΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , (εκδ. Αφοί Κυριακίδη)
Συγγραφείς : Θεοδωράκης Γ. & Χασάνδρα Μ., Προτείνεται Κριτική ανάγνωση των σελίδων
11-13 (3 σελίδες)
27-31 (5 σελίδες)
41-48 (8 σελίδες)
55-56 (2 σελίδες)
64-68 (4 σελίδες)
77-78 (2 σελίδες)
Οι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΒΙΒΛΙΑ και για τα δυο συγγράμματα.
Οι προσθετικές προαιρετικές εργασίες για το μάθημα όπως έχουν ανακοινωθεί στη διάρκεια του εξαμήνου στο Ms Teams , E course θα πρέπει να παραδοθούν την ημέρα της εξέτασης σε έντυπη μορφή μαζί με το γραπτό. Μην ξεχάσετε το ονοματεπώνυμό σας παντού και Α.Μ.
Επίσης , ηλεκτρονικά μπορούν να παραδοθούν οι ίδιες αυτές εργασίες με αναφορά στο μάθημα για το οποίο είναι η εργασία σας πάντα και το ονοματεπώνυμό σας μέχρι 28/1/2022 ως 3 μ.μ. πρέπει να παραδοθούν και ηλεκτρονικά οι προσθετικές προαιρετικές εργασίες στην διεύθυνση exetastiki2021@gmail.com.

Σημαντική διευκρίνιση:
Είτε έχετε πάρει το ένα σύγγραμμα είτε το άλλο και θα παραδώσετε προσθετικές προαιρετικές εργασίες πρέπει πάνω στην κόλλα που θα παραδώσετε να γράψετε τη φράση: Έχω παραδώσει προσθετική εργασία για το μάθημα «Γραμματισμός Υγείας και Βιωματική μάθηση» με τίτλο « …. « γράφοντας τον τίτλο της εργασίας σας και αν υπάρχει και δεύτερη εργασία δηλώστε το γραπτά με αρίθμηση :
Α προσθετική εργασία της φοιτήτριας …….(Τίτλος: …..)
Β προσθετική εργασία…… (τίτλος :….)
Δεν θα δεχθούμε ρήτρα απόρριψης γραπτού μέχρι συγκεκριμένο βαθμό. Σημειώστε, επίσης, αν είστε από κατατακτήριες και επί πτυχίω πάνω στο γραπτό σας.

Καλή επιτυχία !

Οι διδάσκουσες,
Σμαράγδα Παπαδοπούλου και Αναστασία Φυλακτακίδου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επισυναπτόμενο στην τελευταία ανακοίνωση στο e course δεν ισχύει- η ανακοίνωση έχει ενημερωθεί στο ορθό.