ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες/τές του H’ εξαμήνου ότι θα υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο ίδιο σχολείο που είχαν επιλεχθεί για να υλοποιήσουν την αντίστοιχη άσκηση του Ζ’ Εξαμήνου.

Όσες/όσοι φοιτήτριες/τές για κάποιον λόγο δεν είχαν υλοποιήσει πρακτική άσκηση στο Ζ’ εξάμηνο (ή είναι βρίσκονται σε μεγαλύτερα του Η’ εξαμήνου) αλλά επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση του Η’ εξαμήνου, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα με email την κ. Πέγκα Σοφία (spegka@uoi.gr), το αργότερο έως την Πέμπτη 5/5/2022. Οι συγκεκριμένες/οι φοιτήτριες/τές θα συμμετάσχουν σε νέα κλήρωση για να τοποθετηθούν σε σχολεία και τάξεις. Σε αυτή την κλήρωση θα συμμετάσχουν και φοιτήτριες/τές των οποίων οι θέσεις που είχαν στο προηγούμενο εξάμηνο δεν διατέθηκαν ξανά από το σχολείο.

Το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 9/5/2022 θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος ο τελικός κατάλογος όλων των φοιτητριών/των με τα αντίστοιχα σχολεία/τάξεις στα οποία θα υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.

Υπενθυμίζεται ότι η πρακτική άσκηση του Η’ εξαμήνου υλοποιείται στο χρονικό διάστημα 16/5/2022 έως 27/5/2022.