Έναρξη μαθήματος «Ψηφιακός Γραμματισμός»

Η έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος «Ψηφιακός Γραμματισμός» είναι τη Δευτέρα 13/2/2023 και ώρα 14:30-17:30 στο Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση.

Το μάθημα αναφέρεται σε γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται να κατέχει ο εκπαιδευτικός και ο επιστήμονας παιδαγωγός. Είναι επίσης απαραίτητες για την υποστήριξη όλων των μαθημάτων του Τμήματος και την εκπόνηση εργασιών.

 

Οι διδάσκοντες

Σ. Πέγκα, Α. Μικρόπουλος