Αξιολόγηση μαθημάτων

Αγαπητοί φοιτητές,

Ως υπεύθυνος της ΟΜάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) του τμήματός μας, σας ζητώ όπως αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε αυτό το εξάμηνο.

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο σας παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και κάθε ερωτηματολόγιο χρειάζεται λιγότερο από 10 λεπτά για να συμπληρωθεί. Η ανατροφοδότηση και τα σχόλιά σας είναι απαραίτητα για να βελτιωθεί η παρεχόμενη ποιότητα των μαθημάτων.

Η συμμετοχή των φοιτητών στις αξιολογήσεις κυμαίνεται σε ποσοστά μικρότερα του 5%  . Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να αυξήσουμε τη συμμετοχή σας στην αξιολόγηση με απώτερο σκοπό να ενημερωθούμε για τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία των διδασκαλιών μας, πολλοί συνάδελφοι θα σας ζητήσουν να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια του μαθήματός τους (π.χ. στο διάλειμμα, στην αρχή). Παρακαλείσθε να το κάνετε, ή, αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιθυμείτε να το κάνετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παρακαλείσθε να το κάνετε στο δικό σας χρόνο.

Προσοχή: Δεν θα μπορείτε να προβείτε σε αξιολόγηση μαθήματος μετά τις 25 Μαΐου

Ευχαριστώ

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Μαυρίδης