Σχολική Πρακτική Ι- Συμμετέχοντες επί πτυχίω

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες επί πτυχίω (πέραν του 4ου έτους) οι οποίοι: α. προτίθενται να συμμετάσχουν στην εμβόλιμη εξεταστική του Ιουνίου 2023 και β. οφείλουν μέρος των εργασιών που ανατέθηκαν στο μάθημα, ότι οι υποβολές των οφειλόμενων εργασιών μπορούν να γίνουν Περισσότερα, …