ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΜΣ

Η εξέταση στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας που είναι προαπαιτούμενο για το ΠΜΣ “Ειδική Αγωγή” του ΠΤΔΕ περιλαμβάνει άγνωστο κείμενο στα αγγλικά επιπέδου advanced με παιδαγωγικό περιεχόμενο, το οποίο πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά. Απαλλάσσονται όσες/οι έχουν διπλώματα γλωσσομάθειας επιπέδου Advanced (C1) ή Proficiency (C2). Σχετική βιβλιογραφία και sites:

Λεξικό: Παιδαγωγικοί και Εκπαιδευτικοί Όροι στην Αγγλική Γλώσσα-Αναστασία Κωστούλα Gutenberg

British Journal of Education, Society and Behavioural Science

Psychology Today (weekly magazine)

Green Teacher – Toronto Canada, Editor Tim Grant

Academic Encounters by Bernard Seal, Cambridge University Press