Αξιολόγηση μαθημάτων

Αγαπητοί φοιτητές, Ως υπεύθυνος της ΟΜάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) του τμήματός μας, σας ζητώ όπως αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε αυτό το εξάμηνο. Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη Περισσότερα, …

Σεμινάριο συστηματικής ανασκόπησης, μέτα-ανάλυσης και δημιουργίας κατευθυντηρίων οδηγιών

Η Dr Monica Ortenzi από το Πανεπιστήμιο της Ανκόνα της Ιταλίας θα δώσει ένα πενθήμερο σεμινάριο συστηματικής ανασκόπησης, μέτα-ανάλυσης και δημιουργίας κατευθυντηρίων οδηγιών. Οι διαλέξεις θα είναι στα αγγλικά και δια ζώσης. Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο.Systematic Review Course May2023   Περισσότερα, …

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Εισαγωγή στη Στατιστική”

Χαίρετε Το μάθημα “Εισαγωγή στη Στατιστική” θα εξεταστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα την Παρασκευή 11 Ιουνίου το διάστημα 12:00-13:00. Ο κωδικός στο TEAMS είναι 3eaz875. Σας παρακαλώ να συνδεθείτε λίγο νωρίτερα στις 11:45 για να ακούσετε τις οδηγίες εξέτασης. Με Περισσότερα, …