ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το απογευματινό μάθημα Εκπαίδευση Ενηλίκων, στα πλαίσια του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του τμήματος μας, θα αναβληθεί. Ημερομηνία αναπλήρωσης θα ανακοινωθεί σύντομα. Ζητώ συγγνώμη για οποιαδήποτε δυσκολία τυχόν θα προκληθεί Ευχαριστώ Με εκτίμηση, η διδάσκουσα, Ελένη Καρασαββίδου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΔΕ

Η Αναπλήρωση του Μαθήματος “Διαφορετικότητα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία στην Σχολική Τάξη”, του Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του Τμήματος μας “Επιστήμες της Αγωγής”, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 20 Μαρτίου και ώρα 12.30 μμ Σας ευχαριστώ, η Διδάσκουσα Ελένη Καρασαββίδου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η Αναπλήρωση του Μαθήματος “Εκπαίδευση Ενηλίκων”, του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του Τμήματος μας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 2.30 μ.μ. Σας Ευχαριστώ, Η Διδάσκουσα Ελένη Καρασαββίδου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Η Αναπλήρωση του Μαθήματος “Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση”, του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του Τμήματος μας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Μαρτίου και ώρα 12.15 μμ Σας ευχαριστώ, η Διδάσκουσα Ελένη Καρασαββίδου

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το σημερινό μάθημα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων δεν θα πραγματοποιηθεί. Ημερομηνία αναπλήρωσης θα ανακοινωθεί σύντομα. Ζητώ συγγνώμη για οποιαδήποτε δυσκολία στο προγραμματισμό του Τμήματος και των Φοιτητών/τριών Η διδάσκουσα Ελένη Καρασαββίδου

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

Τα σημερινά Μαθήματα της κ. Καρασαββίδου Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση (προπτυχιακό) και Διαφορετικότητα και διαπολιτισμική επικοινωνία στη σχολική τάξη (ΠΜΣ) αναβάλλονται. Ημερομηνία αναπλήρωσης θα ανακοινωθεί. Ζητώ Συγγνώμη για οποιαδήποτε δυσκολία θα δημιουργηθεί. Η διδάσκουσα, Ελένη Καρασαββίδου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των οποίων την Πτυχιακή Εργασία έχει αναλάβει η κ. Καρασαββίδου σε συνάντηση το Σάββατο 20.2 και ώρα 11.30 πμ στο Teams “Ακαδημαϊκή Σύμβουλος”, με κωδικό h6r5hc5 Σας ευχαριστώ, Καρασαββίδου Ελένη

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Το μάθημα Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση θα ξεκινήσει την Τρίτη 16/2/2021, ώρα 5.30 μμ. Το Μάθημα αφορά τους βασικούς μηχανισμούς απόκτησης της γλώσσας στο σχολείο, τις κοινωνικοπολιτισμικές της παράμετρους, και τις ποικίλες παιδαγωγικές της προσεγγίσεις. Κωδικός στο Teams wjhxcd6 Σας Περισσότερα, …

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το μάθημα Εκπαίδευση Ενηλίκων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 17/2/2021, ώρα 5.30 μμ. Το Μάθημα αφορά την Ιστορία, τις βασικές αρχές και τις Μεθόδους της Ε.Ε. ως μιας παιδαγωγικής προσέγγισης που σημάδεψε ευρύτερα την Εκπαίδευση ενηλίκων και ανηλίκων τους 2 τελευταίους Περισσότερα, …