Χαλκίδης Ανθιμος

Χαλκίδης Ανθιμος
Θέμα διατριβής: Πληροφορική και Οικολογία. Η εφαρμογή της εικονικής
πραγματικότητας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail: achalkid@sch.gr
Δικτυακός τόπος:
 

 

 

 

 

 

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: