Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καλώς ήλθατε στην Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι τόμοι 29 και 30 είναι διαθέσιμοι.

Παράταση πρόσκλησης (μέχρι 30/4/2019) για την υποβολή Επιστημονικών Εργασιών στο θεματικό τόμο με τίτλο:

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Καινοτόμες Δράσεις


Εικόνα Αρχικής Σελίδας Περιοδικού