Πληροφορίες για συγγραφείς

Οδηγίες για την προετοιμασία της εργασίας και τη διαδικασία υποβολής της περιέχονται στα δύο αρχεία που ακολουθούν.