Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος

Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος
Θέμα διατριβής: Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στην κατανόηση των
μαθηματικών εννοιών που εμφανίζονται σε φαινόμενα του φυσικού
κόσμου, μέσα από περιβάλλοντα ΤΠΕ
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail: kgeorgop@gmail.com
Δικτυακός τόπος:

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: