Κοντογεωργίου Ασημίνα

 

Κοντογεωργίου Ασημίνα
Θέμα διατριβής: Η συμβολή της οπτικοποίησης στην κατανόηση και
διδασκαλία της ατομικής δομής της ύλης
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail: akontogeorgiou@gmail.com
Δικτυακός τόπος:
 

 

 

 

 

 

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: