Κωστάκης Παναγιώτης

Κωστάκης Παναγιώτης
Θέμα διατριβής: Η χρήση των εικονικών περιβαλλόντων στη διδακτική της
Ιστορίας. Μία προσέγγιση με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις ιστορικών
κόσμων
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail: p_kostakis@yahoo.com
Δικτυακός τόπος:
 

 

 

 

 

 

 

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: