Λαδιάς Αναστάσιος

Λαδιάς Αναστάσιος
Θέμα διατριβής: Σχεδίαση interfaces για εκπαιδευτικές εφαρμογές
υπερμέσων και πολυμέσων
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail: ladiastas@gmail.com
Δικτυακός τόπος:
 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: