Λεοντοπούλου Σοφία

Λεοντοπούλου Σοφία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Ψυχολογία
Τηλέφωνο: 2651005899
Fax: 
e-mail: sleon@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Σε άδεια

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη στην εφηβεία, αναδυόμενη ενηλικίωση, ανθεκτικότητα,
θετικά συναισθήματαΠροπτυχιακά Μαθήματα:


Μεταπτυχιακά Μαθήματα: