Λιακοπούλου Μαρία

Λιακοπούλου Μαρία
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχολική Παιδαγωγική
Τηλέφωνο: 2651005896
Fax:
e-mail: liakopouloum@uoi.grmaria@liakopoulou.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 4ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 12:30-14:30Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 

 

 

 

 

 

 

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και επαγγελματική ανάπτυξη
Βελτίωση σχολείου
Αξιολόγηση στην εκπαίδευση
Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Προπτυχιακά Μαθήματα:

 

Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

Σχολική Παιδαγωγική Ι

Σχολική Παιδαγωγική II

Πρακτική Άσκηση με Μικροδιδασκαλίες: Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Διδασκαλίας και Αναστοχασμού

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα:
 

Εκπαιδευτική ηγεσία