Μεσσήνης Ιωάννης

Μεσσήνης Ιωάννης
Θέμα διατριβής: Η αίσθηση παρουσίας σε εκπαιδευτικά εικονικά
περιβάλλοντα
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail: mebako@master.math.upatras.gr
Δικτυακός τόπος:
 

 

 

 

 

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: