Μπρούζος Ανδρέας

 

Μπρούζος Ανδρέας
Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική με έμφαση στην Eπαγγελματική και
Eκπαιδευτική Συμβουλευτική
Τηλέφωνο: 2651005695
Fax: 2651005846
e-mail: abrouzos@uoi.gr
Δικτυακός τόπος: http://cpl.ptde.uoi.gr
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 11.00 – 13.00

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


-Σχολική Συμβουλευτική


-Προσωποκεντρική Συμβουλευτική


-Η προσωπικότητα και το Έργο του Εκπαιδευτικού


-Ψυχοεκπαιδευτικές Ομάδες για Παιδιά, Νέους, Γονείς και Εκπαιδευτικούς


-Ολιγοθέσια Σχολεία
Προπτυχιακά Μαθήματα:

Η Προσωπικότητα και το Έργο του Εκπαιδευτικού

Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρμογές     (δεν προσφέρεται)

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι

Παιδαγωγική Συμβουλευτική

Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική στο Σχολικό Πλαίσιο    (δεν προσφέρεται)


Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

Δεξιότητες Συμβουλευτικής – Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Δεξιότητες Συμβουλευτικής – Προσωπική Ανάπτυξη

Θέματα Επιστημών Αγωγής

Συμβουλευτική: Θεωρία και Πράξη