Νάτσης Αντώνης

Νάτσης Αντώνης
Θέμα διατριβής: Παιδαγωγική αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της εικονικής πραγματικότητας
Τηλέφωνο: 2651005712
Fax:
e-mail: anatsis@cc.uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
 

 

 

 

 

 

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: