Νικολάου Ειρήνη

 

Νικολάου Ειρήνη
Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσική
Τηλέφωνο: 2651005873
Fax: 2651005813
e-mail: enikolau@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 9:00-11:00, Τρίτη 9:00-11:00

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Εργαστήριο Μουσικής
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:


Μουσική Παιδαγωγική

Μουσική εκπαίδευση και ΤΠΕ

Παιδαγωγική  Χορωδίας και μουσικού οργάνου

Φιλοσοφία της μουσικής εκπαίδευσης

Η μουσική παιδεία στην αρχαία Ελλάδα


Προπτυχιακά Μαθήματα:

 

Μουσική Αγωγή

Η Μουσική στην εκπαίδευση: Διαθεματικές εφαρμογές

Το τραγούδι ως μορφή έκφρασης και δημιουργίας

Μουσική Θεωρία και Πράξη

Χορωδία

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα: