Παδιώτης Ιωάννης

Παδιώτης Ιωάννης
Θέμα διατριβής: Αλληλεπιδραστικά εικονικά περιβάλλοντα για την
υποστήριξη του μαθήματος της Τεχνολογίας
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail: ioannispad@gmail.com
Δικτυακός τόπος:
 

 

 

 

 

 

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: